Tất cả sản phẩm

 Chim Cú Mèo Sò Dương Chim Cú Mèo Sò Dương
110,000₫
Hết hàng
 Vỏ Nhum Tím  - Sea Urchin Shell (Purple) Vỏ Nhum Tím  - Sea Urchin Shell (Purple)
270,000₫
Hết hàng
 Vỏ Nhum Xanh - Sea Urchin Shell (Green) Vỏ Nhum Xanh - Sea Urchin Shell (Green)
165,000₫
Vỏ ốc cối nâu (9-11cm) - dùng trang trí Vỏ ốc cối nâu (9-11cm) - dùng trang trí
150,000₫
 Vỏ Ốc Heo Sọc (1 cặp) Vỏ Ốc Heo Sọc (1 cặp)
150,000₫
 Vỏ Sò Tai Tượng trắng (1 cặp) Vỏ Sò Tai Tượng trắng (1 cặp)
90,000₫
 Vỏ Ốc Sát Đen (1 miếng) Vỏ Ốc Sát Đen (1 miếng)
110,000₫
 Vỏ sò điệp lớn (1 miếng) Vỏ sò điệp lớn (1 miếng)
20,000₫
 Ốc nhảy trắng be dài (1kg) Ốc nhảy trắng be dài (1kg)
75,000₫
 Bình hoa ốc (bình tròn) Bình hoa ốc (bình tròn)
350,000₫
 Bình hoa ốc (bình bầu) Bình hoa ốc (bình bầu)
350,000₫
 Ốc Đinh (1kg) Ốc Đinh (1kg)
60,000₫
 Vỏ Ốc Dỗ Xanh (1kg) Vỏ Ốc Dỗ Xanh (1kg)
50,000₫
 Ốc Nga Vàng mini (1kg) Ốc Nga Vàng mini (1kg)
185,000₫
 Ốc ngựa -nguyên liệu (1kg) Ốc ngựa -nguyên liệu (1kg)
85,000₫
 Vỏ chem chép tím (mini) (1kg) Vỏ chem chép tím (mini) (1kg)
30,000₫
 Ốc Cối Bông treo Cây Không Khí Ốc Cối Bông treo Cây Không Khí
250,000₫
 Chậu cây vỏ Ốc Gai trắng Chậu cây vỏ Ốc Gai trắng
200,000₫
 Chậu cây Ốc Tù Và Gai vàng Chậu cây Ốc Tù Và Gai vàng
200,000₫
 Rùa trang trí Rùa trang trí
250,000₫
 Đôi chim trắng Đôi chim trắng
240,000₫
 Bộ chim trang trí Bộ chim trang trí
550,000₫
 Hộp tim gắn ốc (2 tim) Hộp tim gắn ốc (2 tim)
50,000₫
 vịt làm bằng vỏ ốc vịt làm bằng vỏ ốc
135,000₫
 Chim làm bằng vỏ ốc Chim làm bằng vỏ ốc
135,000₫
 Cá heo làm bằng vỏ ốc Cá heo làm bằng vỏ ốc
190,000₫