Chậu cây vỏ ốc biển

 Chậu cây Ốc Tù Và Gai vàng  Chậu cây Ốc Tù Và Gai vàng
200,000₫
 Chậu cây vỏ Ốc Gai trắng  Chậu cây vỏ Ốc Gai trắng
200,000₫
 Ốc Cối Bông treo Cây Không Khí  Ốc Cối Bông treo Cây Không Khí
250,000₫