Đèn ốc biển

 Đèn ốc gai vàng  Đèn ốc gai vàng
650,000₫
 Đèn ốc kim khôi miệng tím  Đèn ốc kim khôi miệng tím
550,000₫
 Đèn ốc tai tượng đế gỗ  Đèn ốc tai tượng đế gỗ
850,000₫
 Đèn vỏ ốc kim khôi  Đèn vỏ ốc kim khôi
650,000₫
 Đèn vỏ ốc kim khôi đứng  Đèn vỏ ốc kim khôi đứng
850,000₫
 Đèn vỏ ốc tai bè  Đèn vỏ ốc tai bè
490,000₫
 Đèn vỏ ốc tai tượng  Đèn vỏ ốc tai tượng
490,000₫