Quà tặng và phụ kiện trang trí

 Bình hoa ốc (bình bầu)  Bình hoa ốc (bình bầu)
350,000₫
 Bình hoa ốc (bình tròn)  Bình hoa ốc (bình tròn)
350,000₫
 Cá heo làm bằng vỏ ốc  Cá heo làm bằng vỏ ốc
190,000₫
 Cá làm bằng vỏ ốc trai cóc  Cá làm bằng vỏ ốc trai cóc
220,000₫
 Chim làm bằng vỏ ốc  Chim làm bằng vỏ ốc
135,000₫
 Đôi chim trắng  Đôi chim trắng
240,000₫
 Hộp tim gắn ốc (2 tim)  Hộp tim gắn ốc (2 tim)
50,000₫
 Rùa trang trí  Rùa trang trí
250,000₫
 vịt làm bằng vỏ ốc  vịt làm bằng vỏ ốc
180,000₫
Vỏ ốc cối nâu (9-11cm) - dùng trang trí Vỏ ốc cối nâu (9-11cm) - dùng trang trí
150,000₫