Thuyền làm từ vỏ ốc biển

 Thuyền buồm ra khơi (2 cánh buồm)  Thuyền buồm ra khơi (2 cánh buồm)
290,000₫
 Thuyền buồm ra khơi (cánh bầu)  Thuyền buồm ra khơi (cánh bầu)
450,000₫
 Thuyền buồm ra khơi (cánh quạt)  Thuyền buồm ra khơi (cánh quạt)
650,000₫
 Thuyền ốc đá nhỏ  Thuyền ốc đá nhỏ
125,000₫
 thuyền ốc ria nhỏ  thuyền ốc ria nhỏ
125,000₫
 Thuyền ốc trai cóc nhỏ  Thuyền ốc trai cóc nhỏ
180,000₫