Vỏ ốc cỡ lớn

 Vỏ Ôc Bào Ngư Đỏ Newzealand  Vỏ Ôc Bào Ngư Đỏ Newzealand
145,000₫
 Vỏ Ốc Bào Ngư Xanh Newzealand  Vỏ Ốc Bào Ngư Xanh Newzealand
145,000₫
 Vỏ ốc giác vàng  Vỏ ốc giác vàng
550,000₫
 Vỏ ốc kim khôi miệng tím  Vỏ ốc kim khôi miệng tím
450,000₫
 vỏ ốc sát vàng  vỏ ốc sát vàng
180,000₫