Vỏ ốc cỡ nhỏ

 Vỏ Ốc Heo Sọc (1 cặp)  Vỏ Ốc Heo Sọc (1 cặp)
150,000₫
 Vỏ Ốc Sát Đen (1 miếng)  Vỏ Ốc Sát Đen (1 miếng)
110,000₫
 Vỏ sò điệp lớn (1 miếng)  Vỏ sò điệp lớn (1 miếng)
20,000₫
 Vỏ Sò Tai Tượng trắng (1 cặp)  Vỏ Sò Tai Tượng trắng (1 cặp)
90,000₫