Vỏ ốc cỡ trung

 Ốc Xà Cừ Xanh nhỏ  Ốc Xà Cừ Xanh nhỏ
98,000₫
Hết hàng
 Vỏ Nhum Tím  - Sea Urchin Shell (Purple)  Vỏ Nhum Tím  - Sea Urchin Shell (Purple)
270,000₫
Hết hàng
 Vỏ Nhum Xanh - Sea Urchin Shell (Green)  Vỏ Nhum Xanh - Sea Urchin Shell (Green)
165,000₫
 vỏ ốc Bông  vỏ ốc Bông
50,000₫
Vỏ ốc cối nâu (9-11cm) - dùng trang trí Vỏ ốc cối nâu (9-11cm) - dùng trang trí
150,000₫
 Vỏ Ốc Giác Vàng Nhỏ  Vỏ Ốc Giác Vàng Nhỏ
25,000₫
 vỏ ốc sát vàng  vỏ ốc sát vàng
180,000₫
 Vỏ sò điệp lớn (1 miếng)  Vỏ sò điệp lớn (1 miếng)
20,000₫