Vỏ ốc nguyên liệu XXS

 Ốc Đinh (1kg) Ốc Đinh (1kg)
120,000₫
 Ốc Nga Vàng mini (1kg) Ốc Nga Vàng mini (1kg)
185,000₫
 Ốc ngựa -nguyên liệu (1kg) Ốc ngựa -nguyên liệu (1kg)
150,000₫
 Ốc nhảy trắng be dài (1kg) Ốc nhảy trắng be dài (1kg)
220,000₫
 Vỏ chem chép tím (mini) (100g) Vỏ chem chép tím (mini) (100g)
15,000₫
 Vỏ Ốc Cối Đỏ Vỏ Ốc Cối Đỏ
17,000₫
 Vỏ Ốc Dỗ Xanh (1kg) Vỏ Ốc Dỗ Xanh (1kg)
120,000₫
 Vỏ Ốc Giác Vàng Nhỏ Vỏ Ốc Giác Vàng Nhỏ
25,000₫
 Vỏ Ốc Heo Sọc (1 cặp) Vỏ Ốc Heo Sọc (1 cặp)
150,000₫
 Vỏ Ốc Sát Đen (1 miếng) Vỏ Ốc Sát Đen (1 miếng)
110,000₫
 Vỏ sò điệp lớn (1 miếng) Vỏ sò điệp lớn (1 miếng)
20,000₫