Vỏ ốc nguyên liệu XXS

 Ốc Đinh (1kg)  Ốc Đinh (1kg)
60,000₫
 Ốc Nga Vàng mini (1kg)  Ốc Nga Vàng mini (1kg)
185,000₫
 Ốc ngựa -nguyên liệu (1kg)  Ốc ngựa -nguyên liệu (1kg)
85,000₫
 Ốc nhảy trắng be dài (1kg)  Ốc nhảy trắng be dài (1kg)
75,000₫
 Vỏ chem chép tím (mini) (1kg)  Vỏ chem chép tím (mini) (1kg)
30,000₫
 Vỏ Ốc Dỗ Xanh (1kg)  Vỏ Ốc Dỗ Xanh (1kg)
50,000₫
 Vỏ Ốc Heo Sọc (1 cặp)  Vỏ Ốc Heo Sọc (1 cặp)
150,000₫
 Vỏ Ốc Sát Đen (1 miếng)  Vỏ Ốc Sát Đen (1 miếng)
110,000₫
 Vỏ sò điệp lớn (1 miếng)  Vỏ sò điệp lớn (1 miếng)
20,000₫
 Vỏ Sò Tai Tượng trắng (1 cặp)  Vỏ Sò Tai Tượng trắng (1 cặp)
90,000₫