Home Decor

 Bình hoa ốc (bình bầu)  Bình hoa ốc (bình bầu)
350,000₫
 Bình hoa ốc (bình tròn)  Bình hoa ốc (bình tròn)
350,000₫
 Chim Cú Mèo Sò Dương  Chim Cú Mèo Sò Dương
110,000₫
 Đèn Hải Đăng Vũng Tàu  Đèn Hải Đăng Vũng Tàu
950,000₫
Hết hàng
 Vỏ Nhum Tím  - Sea Urchin Shell (Purple)  Vỏ Nhum Tím  - Sea Urchin Shell (Purple)
270,000₫
Hết hàng
 Vỏ Nhum Xanh - Sea Urchin Shell (Green)  Vỏ Nhum Xanh - Sea Urchin Shell (Green)
165,000₫
Vỏ ốc cối nâu (9-11cm) - dùng trang trí Vỏ ốc cối nâu (9-11cm) - dùng trang trí
150,000₫